Μήπως προτιμείτε να επικοινωνείτε σε γλώσσα εκτός της Αγγλικής;

Δωρεάν τηλεφωνική υπηρεσία διερμηνείας

Ο Δήμος παρέχει δωρεάν, ευκολόχρηστη τηλεφωνική υπηρεσίας διερμηνείας.
Για να μιλήσετε με το προσωπικό του Δήμου στα Ελληνικά, παρακαλούμε καλέστε
το 8692 2943.

Θα έχετε την ευκαιρία να επιλέξετε να συνδεθείτε με το Δήμο μέσω διερμηνέα είτε προσωπικά ή με την ακρόαση ηχογραφημένων πληροφοριών σχετικά με σημαντικά θέματα στα Ελληνικά.

Δωρεάν διερμηνείς επί τόπου

Μπορείτε να διοργανώσετε εξυπηρέτηση από διερμηνέα που θα παρευρεθεί επί
τόπου όταν κλείσετε ραντεβού. Αν θέλετε να συναντηθείτε με δημοτικό στέλεχος
του City of Boroondara όπου θα παρευρεθεί και διερμηνέας, σας παρακαλούμε να
καλέσετε την τηλεφωνική υπηρεσία διερμηνείας του Δήμου στο 8692 2943 και μέσω
του διερμηνέα στο τηλέφωνο, ζητήστε από το δημοτικό στέλεχος να διοργανώσει
το ραντεβού σας.

Δωρεάν έντυπες πληροφορίες στη γλώσσα σας

Αν θέλετε να λαβαίνετε έντυπες πληροφορίες από το Δήμο σε γλώσσα εκτός της Αγγλικής σας παρακαλούμε καλέστε την δωρεάν τηλεφωνική υπηρεσία διερμηνείας
του Δήμου στο 8692 2943 και μέσω του διερμηνέα στο τηλέφωνο, ζητήστε από το δημοτικό στέλεχος να διοργανώσει τις έντυπες πληροφορίες.